HAT. 1350/52749

29 Zilhicce 1227

Donanma başbuğunun iş'arı üzerine Antalya'ya memur olan Karaman Valisi Ali Paşa'ya gönderilecek mühimmat ve topçular gönderilmekde iken Ali Paşa'dan tahrirat gelerek Türkmenlerin hiyaneti üzerine ordusunun geri çekilmeğe mecbur olduğu, asker ve zahir istediği. a.g.y.tt