C. DH. 250/12468

29 Rebiülevvel 1230

Maktul Tekeli oğlu ailesinden evvelce İzmir'e gönderilenlerden maada Teke ve Hamid sancakları Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa çukadarıyla erkek kadın ve çocuk on iki kişinin daha oraya gönderildiğine dair. (g.tt)