C. AS. 826/35158

24 Rebiülâhir 1230

Antalya Kalesi'nde mevcud top kundaklarının tamiri için Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vahid Paşa'nın talebi üzerine Tophane-i Amire'den bir nefer marangoz ve Tersaneden bir nefer makaracı gönderildiği.