C. AS. 151/6674

23 Cemâziyelâhir 1230

Antalya Kalesi'ne gönderilecek teferruatıyla altı kıta top ve cebehane arabalarının Top Arabaları Ocağı mevcudundan ayrılarak bölükbaşıya teslim olunduğu.