HAT. 737/34951 A

7 Şevval 1230

Mısır askerinin isyan ederek yağma eylediklerine İskenderiye Muhafızı Halil Bey'in bu hadiseden bir gün mukaddem Mısır askerini Mısır'a gönderip kendi kapısı halkiyle kalede kaldığından mahfuz ve masun bulunduğuna dair Antalya'da sakin Tüccar Hacı İbrahim'in takriri.