C. DRB. 24/1190

19 Zilkâde 1230

Darphane'den zabt ve idare olunan Teke Sancağı Mukataası'nın Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya ihale olunduğu.