HAT. 743/35176 A

29 Zilhicce 1230

Mısır'ın ahvaline dair Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından Sadaret'e tahrirat