HAT. 670/32761

29 Zilhicce 1230

Selânik'te iskân kılınan Tekelioğlu müteallakatı içinde, muhtaç olanlara yevmiye tahsisi hakkında.