C. ML. 343/14104

14 Cemâziyelâhir 1231

Kadı Paşa'nın kadılığı zamanında tedarik etmiş olduğu emlakinin varislerine terk edilip vezareti zamanındaki emlak ve emvalinin mirice zabtı hakkında Konya Valisi Abdullah Paşa'ya hüküm.