C. ZB. 38/1897

23 Recep 1231

Kadı Paşa zamanından beri Yıldıran kazasında ayan olan Aladağlı Mustafa Ağa'nın oğlu Dede Ağa'nın Çavuşzade Mustafa Ağa ve ailesi hakkındaki mezalim ve taadiyatına mebni huzurda mürafaalarının icrası.