HH. d. 24958

1232

Teke sabık mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın Antalya'daki vakfına ait binaların miktar ve masarıfatını havi defter