HAT. 363/20150

5 Cemâziyelevvel 1248

Konya'ya sevkolunmak üzere donanma maiyetinde Antalya'ya gelen zahire ve barutların develerle nakline mübaşeret edilmişse de Alaiye'den deve sevki için tahrirat yazılması azrolundukda icabına göre cevap verilmesi.