HAT. 363/20140 D

16 Şaban 1248

Külliyetli askerle İbrahim Paşa tarafınıza geleceği cihetle, maiyetinizdeki askeri alarak Konya'ya gelmeniz ve dört beş gün sonra gene Antalya'da muhassıl kalacağınız diye gelen mektubunua ihtiyarlıktan ve kıştan bahis ile bayram ertesi geleceğini beyan eylediği.