HAT. 363/20140 B

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim Paşa sadrazamın bir mektubunu gönderip bu mektupta kendisinin Konya'ya davet edildiği ve Mısır'a tabiiyet edildiği halinde yerinde kalacaksın denildiği ve Antalya ahalisi harp taraftarı olmayıp harp ederseniz şehir haricinde ediniz dedikleri cihetle ne vechile hareket olunmasının bildirilmesi.