HAT. 363/20140 A

25 Şaban 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa berren ve bahren Antalya üzerine gideceğinden buna hacet kalmamak üzere askerinizle Konya'ya gelip bir kaç gün sonra gene avdetiniz lazım geldiği yazıldığı ve verilen cevapta ihtiyarlığı münasebetiyle karda kışta Konya'ya gidemiyeceği ve bayrama kadar müsaade verilmesi.