HAT. 349/19784

11 Ramazan 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa'nın İçel Sancağı'na tasallutundan Antalya'da taşdan otuz adet kule yaptırılması için iktiza eden masrafın ya canib-i miriden veya Mukaat Hazinesi bakayasından havale edilmesi ve sekiz on Çarha Topu ile bir topçu yüzbaşısı gönderilmesi hakkında.