HAT. 363/20150 A

29 Zilhicce 1248

Donanma maiyetinde Antalya iskelesine gelen yirmi bir kıt'a sefaindeki mevcut zahire ve mühimmatın defteri. a.g.y.tt