C. ML. 76/3452

29 Rebiülâhir 1252

Selanik'te iskan edilmiş olan Tekeli oğlu müteallikatından Fatma Hatun'un vefatıyla mahlul olan maaşının mezburenin oğlunun oğlu Mustafa'ya tahsisi.