AE. SMHD. I. 127/9250

29 Zilhicce 1144

Teke Sancağı'nda Elmalı nahiyesinden tımara mutasarrıf Halil'in ferağıyla Hacı Ali'ye tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı İbrahim imzalı arz ve merbut berat.