MVL. 58/42

24 Rebiülâhir 1264

Tekelizade Bekir Bey'in mağdur ve merhamete layık bir kimse olması sebebiyle münasip şekilde kayrılması. (12. Rumeli)