A.}DVN. 37/32

7 Recep 1264

Selanik'te sürgünde olup ailece perişan bulunduklarından bahisle emsalleri gibi bir hizmette istihdamı isteğine dair Antalya'lı Tekelizade Mir Himmet'in arzuhali