MVL. 74/16

13 Cemâziyelâhir 1265

Tekelizade Himmet Ağa'nın hane icarı niyazı. (1. Adi)