EV. d. 20213

5 Şaban 1283

Bursa ve havalisinde bulunan Çelebi Sultan Mehmed Han Evkafı, Sultan Orhan Gazi Evkafı, Sultan Osman Han Evkafı, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların ferağ ve intikalat rüsumatı ile imaret ve sair masraf muhasebesi.

Sayfalardan biri "Teke ve Hamid Sancakları dahilinde" diye başlıyor.