ZB. 469/65

26 Rebiülevvel 1324
7 Mayıs 1322

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfü ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendilerden, Ali Şamil ve kardeşi tarafından zorla alınan ve Ali Şamil'in kumandanlık yazıhanesinde bulunan para ve eşyaların gönderilmesi.