ZB. 469/39

15 Rebiülevvel 1324
26 Nisan 1322

Ali Şamil'in, Antalya'dan vapurla Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'ndaki yazıhanesine getirterek üzerlerindeki para ve eşyalara el koyduğu.