ZB. 469/11

7 Rebiülevvel 1324
18 Nisan 1322

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'na getirerek üzerlerindeki para ve eşyaları alan ve bundan dolayı sürgün edilen Ali Şamil'in, kumandanlık yazıhanesine bıraktığı eşya ve paraların gönderilmesi.