ZB. 309/78

28 Rebiülâhir 1324
8 Haziran 1322

1322 Haziran 8 - Antalya'dan gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah, Meis adalı Mehmed Zeki Efendileri Selimiye Kışlası'nda tevkif ve haklarında yapılan yolsuzluk sonunda Mehmed Zeki üzerinde çıkan para ve dövizlerin Ali Şamil'in teb'idinden sonra teslim edilmediği anlaşıldığından Nizamiye Hazinesi'ne teslim edildiği.