ZB 309/40

7 Rebiülevvel 1324
18 Nisan 1322

Tüccardan Ömer Lütfi Efendi'nin nukud vesairesinin Ali Şamil ve Midhat tarafından alınmasının Merkez Kumandanlığı'na bildirilmesi ile Antalya Eytam Müdürlüğü'ne tayin edilmiş olan Ali Şamil'in yanına Ali Besim'in gelip gittiğinin ifade edildiği.