DH. MKT. 2716/2

1 Muharrem 1327

Belediye intihab meselesinden dolayı Teke kasabası ahalisinin Münir Bey ve Ömer Lülü Efendi taraftarı olmak üzere iki fırkaya ayrıldığı ve taraftarlar arasındaki kavga ve çekişmeler sebebiyle asayişin bozulduğu anlaşılmış olup tahkikat amacıyla Antalya'ya gönderilen zata gerekli malumatın itasıyla asayişi bozacak hareketlere meydan verilmemesi.