BEO 4124/309281

5 Muharrem 1331

Kefalet nedeniyle Belediye Dairesi'ne borçlu olan Antalya'lı Ömer Lülü Efendi veresesi aleyhinde Antalya Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi'nden ikame olunan dava neticesinde aranılan meblağın, Ömer Efendi'nin terekesinden tahsili. (Meşihat)