BEO 4137/310209

16 Safer 1331

Kefil olması sebebiyle belediyeye borcu olan Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin borcunun terekesinden tahsil olunması. (Dahiliye; 309281)