DH. H. 47/50

24 Safer 1331

Antalyalı müteveffa Ömer Lülü Efendi'nin kefalet sebebiyle belediye dairesine borcu olan meblağın terekesinden tahsil edilmesine dair Konya Vilayeti'nin tahririnin gönderildiği