BEO 4154/311519

8 Rebiülâhir 1331

Antalya Merkez Kazası Beşinci Daire tahsildarı Necib Efendi'nin zimmetinin maa-masarıf-ı mahkeme kefili Ömer Lülü Efendi terekesinden tahsiline dair Anadolu Kazaskerliği'ne yazılan buyruldu. (Meşihat; 311249)