HAT. 1625/66

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi'nde bulunan topların eskiyip kullanılmaz hale gelmesinden dolayı 14, 20 ve 24 çaplarında yeterli sayıda top ve topçu nefer gönderilmesi. a.g.y.tt