EV. d. 21064

19 Rebiülâhir 1287

Bolu'da Şems Ahmed Paşa İmareti, Giresun'da Ahmed Ağa Camii Evkafı, Antalya'da Tekeli Mehmed Paşa Camii Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların hitabet, imamet ve sair cihetlerinin tahriri