HAT. 1225/47867

2 Ramazan 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Antalya umuru Vahid Efendi'ye sipariş edilip Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa'nın yanına bir miktar asker verilerek Antalya muhafazasına bıraktığı ve kendisinin donanma ile hareket ettiği hakkındadır.