HAT. 1225/47871

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup muhallefatı tahrire memur Vahid Efendi gelerek hilatları ve fermanı getirdiği ve bütün umur kendisine izah ve eşhas terkim edilerek kaleye mhafaza için asker terk edeceği hakkındadır.