HAT. 1395/55903

29 Zilhicce 1204

Mirimirandan Tekeli Deli Bekir'in hakkından gelmeye kadir Hasan Çavuşzade ile Kaş kazası sakinlerinden sahibinin Kadrioğlu Ali Ağa olduğuna ve saireye dair Darphane Nazırı'nın Sadaret Kaymakamı'na takriri. a.g.y.tt