C. ML. 527/21590

29 Cemâziyelevvel 1202

Teke ve Aksaray livaları dahilindeki züema ve tımar sahibi sıbyan ve mütekaidin cebel-i bedeliyelerini gösteren defter.g.tt