C. ML. 59/2682

3 Cemâziyelevvel 1208

Mukataat-ı miriye sene-i kameriye hesabıyla yani Muharremî olarak ihale olunmakta ise de hasha-i Teke ve adet-i ağnam-ı Teke mukataaları Mart itibarıyla ihale olunmakta olduğundan yine olvechile ihale olunmasına dair.