C. TZ. 16/795

15 Cemâziyelevvel 1226

Biga, Teke, Sultanönü ve Bolu sancaklarındaki 28 timarın hasılatını kimler zapteylemiş ise ve kimin zimmetinde kalmış ise tahsili ve tersane hazinesine gönderilmesi.