C. AS. 1139/50621

20 Cemâziyelâhir 1202

Mirimirandan Teke ve Hamid Mütesellimi Ebubekir Paşa'nın gelen emir mucibince bin nefer süvari ve bin beş yüz nefer kapısı halkıyla ilkbaharda Edirne sahrasına azimet eyleyeceği.