C. AS. 332/13771

29 Zilkâde 1202

Teke ve Hamid Sancakları Mütesellimi'nden taleb edilen süvari askerleri Rumeli tarafına geçtiğinden orduya varıncaya kadar muktezi tayinatların verilmesi. g.tt