C. ML. 733/29904

5 Zilkâde 1203

Antalya ahalisinden olup Tekirdağı'nda vefat eden Deli Hafız'ın bütün muhallefatının miri namına zabtı ve muhtelif mahallerde bulunan matlubatının dahi tahsili hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Ebubekir Paşa ile sairlerine hüküm