C. ML. 108/4794

9 Şaban 1213

Tekede Yılanlızadelerin cezaları tertib edildikten sonra miriye zabt edilen zimematını peşinen 35 bin kuruşa Bekir Paşa almış ise de defter ve temessükatın aslı olmadığı.