C. ML. 299/12163

21 Zilhicce 1217

Antalya İskelesi Gümrüğü malından Matbah-ı Amire masarıfına havale edilen ve Teke Sancağı avarızı malından kalem harcı ve kalemiyesi tahsil edilerek mübaşire teslim edildiği.