C. TZ. 16/781

7 Safer 1218

Teke Sancağı zuama ve timar, mütekait ve sıbyanın cebelü bedeliyelerinin tahsili için tahsildar tayini.