HAT. 215/11828

24 Şevval 1218

Konya ahalisi Abdurrahman Paşa'yı tard ile isyankar vaziyet aldıklarından bunların ifsadatına kapılmamaları.