HAT. 218/11988

25 Şevval 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Konya ahalisinin hakkındaki harekat-ı maraziyelerine mebni Konya'nın nizamına memuriyeti emr-i alisi ve talimatı gönderilmiş iken şimdiye kadarbir hüsn-i netice verilmemesi ve saire hakkında.