HAT. 218/12040

27 Zilkâde 1218

Konya'nın nizamına memur olan Karaman Beylerbeyinden durum ve faaliyetleri hakkında malumat istenmesi.